Sök din bildel här

Felsökning katalysator

katalysatorns placeringKatalysatorns funktion

Katalysator - Den vanligaste typen av katalysatorer för vanliga personbilar är en sk. trestegskatalysator. Katalysatorns uppgift är avgasrening, det gör den genom att filtrera avgaserna genom upphettade ädelmetaller så som Platina, Palladium och Rodium som vid optimal tempratur Ca. 600 grader celsius bryter ner farliga ämnen för vår natur. En trestegs katalysator fungerar enligt dessa tre steg och där av namnet:
Steg 1 Minskar kväveoxider till kväve och syre: 2NO X till xO 2 + N 2.
Steg 2. Bryter ner oxidationen av kolmonoxid till koldioxid: 2CO + O 
2 till 2CO 2.
Steg 3. Tar hand om oxidationen av oförbrända kolväten "HC" till koldioxid och vatten: C 
x H 2x 2 + [(3x 1) / 2] O 2 till XCO 2 + (x +1) H 2 O.

Det finns olika typer av katalysatorer, och det som skiljer dem är kärnan, där vissa är av keramik och andra av metall. De keramiska är av naturliga skäl mindre stöttåliga än de med metallkärna.

Vad orsakar katalysator haveri

katalysator

Katalysatorer går som regel inte sönder vid normal användning. De gör sitt jobb år ut och år in om den inte uttsätts för yttre påverkan eller en så kallad katalysatorförgiftning. Den vanligaste orsaken till att katalysatorn går sönder är en trasig lambdasond, som i sin tur ger felsignaler så att insprutningen pumpar i alldeles för mycket bränsle till motorn, och som i sin tur inte hinner förbränna bränslet optimalt. Vilket resulterar i att oförbränt bränsle kommer ner i katalysatorn och på så sätt förgiftar den. Den näst vanligaste orsaken är yttre våld. Åker du ofta på steniga och gropiga vägar kan tex. en sten som slungas mot katalysatorn ha sönder innanmätet speciellt om det är keramiskt. Andra orsaker till att katalysatorn blir förgiftad och därmed förstörd kan vara att den utsätts för bly, kylarvatten (grykol) som trängt in i cylindrarna eller olja som i sin tur skapar beläggningar på katalysatorns renande metaller, och där med gör den verkningslös.

Kontrollera orsaken innan du byter ut din katalysator

Oftast brukar man inte känna till att man har fel på sin avgasrening, för ens man står på bilprovningen och får ett underkänt resultat på avgasvärdena. Allt för ofta går då folk och helt sonika och köper en ny katalysator för att få bukt med problemet. Men som vi nämt tidigare så går inte katalysatorerKatalysator

sönder utan "yttre påverkan". Vilket i sin tur gör det ytterst viktigt att kontrollera lambdasondens funktion innan ett byte. Har blandningsförhållandena för bränslet varit felande p.g.a. en trasig lambdasond, kan katalysatorn tagit skada av antingen överhettning eller förgiftning, och sätter du nu dit en ny så går den samma öde tillväga ganska omgående. Har du kontrollerat att lambdasonden fungerar, och katalysatorn ändå släpper igenom för mycket skit, kan du börja misstänka att katalysatorn gått sönder av yttre våld. Tar du loss katalysatorn och skakar på den, ska den vara tyst och inte skrammla (Då kan delar ur dens kärna spruckit eller lossnat).

Om din katalysator skramlar -kontrollera varför!

Har katalysatorr börjat skramla kan man enkelt konstatera att den är trasig. Om du vet med dig att den åkt på en smäll, och därefter börjat skramla kan du köpa en ny och montera dit direkt. Har den däremot plötsligt börjat att skramla efter normal körning, och du vet att den inte råkat ut för något yttre våld bör du kontrollera att lambdasonden fungerar. Då har den förmodligen spruckit i innandömmet på grund av överhättning som orsakats av felaktiga blandningsförhållanden.

Byt den omgående (Den kan orsaka motorstopp!)

Skrammlar det om katalysatorn? Byt den omgående! Delar av innanmätet är trasigt och kan sätta sig på tvären i ditt avgasrör och täppa till avgasflödet, vilket i sin tur kan orsaka att du blir stående vid vägkanten. Och den redan dyra katalysatorkostnaden blir ännu dyrare när den även kanske behöver innefatta en bärgningskostnad.

Här hittar du en katalysator som passar din bil!

Wikipedia kan du läsa mer om katalysatorer.

Gillar du Bildoktorn?